Δίκλινο δωμάτιο

Δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια.

Τιμή:
Χαμηλή περίοδος (Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος/Οκτώβριος): 30€ ανά διανυκτέρευση

Μεσαία Περίοδος (Ιούνιος/Σεπτέμβριος): 40€ ανά διανυκτέρευση

Υψηλή περίοδος (Ιούλιος, Αύγουστος) : 50€ ανά διανυκτέρευση


Δίκλινο δωμάτιο

Δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι.

Τιμή:
Χαμηλή περίοδος (Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος/Οκτώβριος): 30€ ανά διανυκτέρευση

Μεσαία Περίοδος : 40€ ανά διανυκτέρευση

Υψηλή περίοδος (Ιούλιος, Αύγουστος) : 50€ ανά διανυκτέρευση


Τρίκλινο Δωμάτιο

Δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι και 1 μονό.

Τιμή:
Χαμηλή περίοδος (Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος/Οκτώβριος): 35€ ανά διανυκτέρευση

Μεσαία Περίοδος :(Ιούνιος/Σεπτέμβριος) : 45€ ανά διανυκτέρευση


Υψηλή περίοδος(Ιούλιος, Αύγουστος) : 60€ ανά διανυκτέρευση


Τετράκλινο Δωμάτιο

Δωμάτιο με 2 διπλά κρεβάτια.

Τιμή:
Χαμηλή περίοδος (Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος/Οκτώβριος): 40€ ανά διανυκτέρευση

Μεσαία Περίοδος (Ιούνιος/Σεπτέμβριος) : 55€ ανά διανυκτέρευση


Υψηλή περίοδος (Ιούλιος, Αύγουστος) : 70€ ανά διανυκτέρευση


Τετράκλινο Δωμάτιο

Δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι και 2 μονά.

Τιμή:
Χαμηλή περίοδος (Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος/Οκτώβριος): 50€ ανά διανυκτέρευση

Μεσαία Περίοδος ( Ιούνιος/Σεπτέμβριος) : 55€ αναά διανυκτέρευση


Υψηλή περίοδος (Ιούλιος, Αύγουστος) : 70€ ανά διανυκτέρευση


Τετράκλινο Δωμάτιο 5 Ατόμων

Δωμάτιο με 2 διπλά κρεβάτια και 1 μονό.

Τιμή:
Χαμηλή περίοδος (Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος/Οκτώβριος): 50€ ανά διανυκτέρευση

Μεσαία Περίοδος (Ιούνιος/Σεπτέμβριος) 70€ ανά διανυκτέρευση


Υψηλή περίοδος (Ιούλιος, Αύγουστος) : 90€ ανά διανυκτέρευση